Границите, които си поставяме, ни помагат да разберем кои сме

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

Границите, които сами си поставяме, ни определят какви хора сме и какво искаме от живота. 

В материалния свят границите се забелязват лесно. Огради, стени, забранителни знаци, заграждения и ровове с крокодили в тях, ливади като на картинка и жив плет – всички те очертават реалната ни собственост. Колкото и разнообразни да са, винаги означават едно и също: „Оттук започва моята собственост“. Собственикът е отговорен пред закона за онова, което се случва в неговата територия. Онези, които не са собственици, не носят отговорност за собствеността. 

Материалните граници са видими линии, които очертават нотариалната собственост. Ако отидете в някое имение, можете да разберете докъде точно се простира то и кой отговаря за него.

В духовния свят границите са също толкова реални, но често са по-трудно забележими. Границите определят личността – какви сме и какви не сме. Моите граници показват докъде се простирам аз и откъде започва личността на другия. Те ми дават чувство за собственост.

Познанието за това, какво притежавам и за какво съм отговорен, ми дава свобода. Ако знам къде започва и къде свършва моя двор, мога да правя в него каквото пожелая. Поемането на отговорност за собствения ми живот открива пред мен множество различни възможности. И обратното, ако не „владея“ живота си, това ограничава възможностите ми и правото ми на избор.

Помислете в какво затруднение бихте изпаднали, ако някой ви каже „да се грижите внимателно за неговата собственост, защото ще ви държи отговорен за онова, което става в нея“, но не ви посочи очертанията на тази собственост. Или не ви представи средствата, с които да я охранявате. Това би било не само смущаващо, но и опасно.

Точно така става с нашите духовни и емоционални преживявания. Бог ни е създал по такъв начин, че всеки има свой вътрешен „свят“. Ние живеем в душите си и носим отговорност за това, което съставлява нашето вътрешно Аз. Трябва сами да се справим с онова, което е в нашите души, а границите ни помагат да разберем какво е то. Ако не сме се научили да виждаме ясно тези измерения или ги виждаме погрешно, сме обречени на много страдания.

В Библията се казва недвусмислено какви са нашите измерения и как да ги съхраним, но често нашите близки или приятели ни объркват и ни пречат в това.

Освен че ни посочват нашите собствени отговорности, границите ни помагат да разберем кое не е наша грижа и за какво не носим отговорност. Не сме отговорни, например, за другите хора. Никъде не е казано, че трябва да контролираме другите, макар че хвърляме доста усилия и време, за да постигнем точно това.

 

Границите – д-р Хенри Клауд, drcloud.com д-р Джон Таузенд, cloudtownsend.com/about/dr-john-townsend

Издателство: Нов човек, novchovek.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Всичко се съдържа в теб…

Никога не постъпвай с другите така, както не искаш да постъпват с теб!

Ако виждаш пречките по пътя си, значи си отклонил поглед от целта…