За да водиш щастлив живот, е нужно да се стремиш да вършиш добро

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

Правилният път невинаги е лесен, но затова пък си струва усилията. 

Събрали се учениците при Конфуций един следобед и Дзъ Чанг попитал мъдреца за пътя на добрите хора – какъв трябва да бъде той?

– Добрият път на светлите хора – отвърнал учителят – е този на познанието и на благородството; да следваш достойните правила на живота и да се стремиш всичко, което вършиш, да бъде изрядно и прекрасно.

Който наистина е добър, никога не е нещастен; който наистина е мъдър, никога не е смутен или тревожен; който наистина е смел, никога не изпитва страх.

– Ала не са ли всъщност малко хората, които умеят да следват правия път? – попитал един ученик.

– Не зная – рекъл Конфуций. – Кой съм аз да съдя? Но си мисля – не е ли по-лесно да изведеш човек до добрия път и не е ли невъзможно да го принудиш да го извърви?

Умълчали се учениците, само един дръзнал да се обади“

Да, вероятно е така. Пътят се избира, не може да се наложи.

Да предпочетеш добрия път пред други пътища, е по-добре, отколкото само да го познаваш – казал Конфуций. – Но когато веднъж си го избрал за свой, бъди готов с безусловна вярност да го браниш и да обичаш учението. Когато повечето хора около теб следват добрия път, тогава излез напред; ако не е така – снижи се и изчакай по-добри времена. Не се отклонявай от добрия път, каквото и да ти коства, дръж се за неговата сила и нека добротата ви бъде опора! Ако понякога се усещате разколебани или силата ви е разклатена, потърсете подкрепа в красите изкуства и знанието. Човекът има три пътя, за да постъпва разумно: първият, най-благородният – размишлението, вторият, най-лекият – подражанието, третият, най-горчивият – на опита.

 

Конфуций и търсенето на пътя – София Петрова

Издателство: Милениум, milleniumbg.eu

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Най-важните неща в живота ни са избори на душата ни, преди да се родим

Ние се превръщаме в това, на което сме се посветили

Всичко, което ни се случва, е възможност да се учим и да израстваме