Щастието се крие в това да не получаваме всичко, което искаме…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

Да си щастлив не означава да имаш всичко, което искаш. Означава да развиваш и цениш това, което получаваш.

Протагор и Сократ се озовали на обща трапеза и подхванали разговор. Разбира се, диалогът им бил на философски теми и се завъртял около идеята за щастието.

– Протагоре, ще се съгласиш ли с мен, че някои хора живеят добре, а други – зле?

– Да, така е.

– А мислиш ли, че добрият живот е възможен за някого, белязан от печал и мъка?

– Не, Сократе, не виждам как можеш да наречеш такъв живот добър.

– Добре, а ако някой изживее живота си приятно, смяташ ли, че дните му са били хубави?

– Да, категорично.

– Дотук, значи, да се живее приятно, е нещо добро, а да се живее в неприятности, е белег на лош живот?

– Да, Сократе, ако дните на човека са били изпълнени от радост и щастие, това е добро.

– А ти, Протагоре, убеден ли си, че някои приятни неща са лоши, а някои мъчителни неща – добри?

Или доколкото нещата са приятни, дотолкова не са ли и добри, ако от тях не излезе нещо друго? И, обратното, мъчителните неща не са ли по същия начин лоши, доколкото са мъчителни?

– Не бих могъл тъй просто да отвърна, че всички приятни неща са добри, а всички мъчителни – лоши. Измежду приятните неща има недобри, а сред мъчителните едни са лоши, други съвсем не са. Да не говорим, че има и неща, които са безразлични – нито лоши, нито добри.

– Но не са ли за теб приятни онези неща, които са свързани с радостта и удоволствието?

– Да, тъкмо те са.

– Излиза, че когато те питам доколкото нещата са приятни, ако не са добри, това е сякаш ти задавам въпрос дали самото удоволствие е нещо добро? Кажи ми, Протагоре, какво е твоето мнение за знанието? Вероятно сам си забелязал как повечето хора го намират за нещо, което няма сила и не се поддава на заповеди, затова често го пренебрегват. Понякога човек се оставя всичко друго да го води, но не и знанието като подбуда. Ти как го възприемаш, Протагоре?

– Но как, Сократе! Мъдростта и знанието са най-големите човешки сили!

– Съгласен съм напълно: ала вероятно осъзнаваш, че повечето хора не са на това мнение, умишлено го пренебрегват, а в случай, че го притежават – не се вслушват в него.

– Така е, случва се човек да не се разсърди правилно в някакъв момент.

– Но ти, предполагам, ще се съгласиш, че щастие и удоволствие съвсем не са едно и също?

– Не са, прав си. Възможно е да се открие удоволствие в храна, напитка, дори в разговор с мъдри хора, ала това не може да се нарече щастие. При това има удоволствия, които са си направо пагубни и вредни, и сам знаеш това, Сократе.

– А не ти ли се струва възможно тези удоволствия да причиняват страдание най-вече поради непостоянния си характер: дори исканото блюдо все някога да свърши, омайното вино ще те остави с махмурлук, компанията на хетерата ще изпразни кесията ти…

– Така е.

– А нима не е мъчително човек да става рано, да върши тежка работа или мъчителни упражнения? Това са все усилия, нали? Обаче те водят към щастие, а не към болест и злина. Когато видиш успехите и постиженията си след тренировките и след положените старания, ще се чувстваш горд и ще преливаш от радост, нали?

– Съгласен съм, че има и мъчителни неща, които даряват с щастие. А какво е за теб щастието, Сократе? И как човек да е щастлив?

– Чуй ме и ме поправи, ако смяташ, че греша: ако не получиш каквото желаеш, страдаш; ако получиш онова, което не желаеш, отново страдаш; дори и да получиш точно онова, което искаш, отново страдаш, понеже си неспособен да го задържиш завинаги. Твоят ум е твоята единствена пречка – той трябва да е свободен, свободен от мъка, от оковите на живота и на смъртта. Ала промяната е закон и никаква форма на преструвка няма да го промени. Щастието е скрито в това не да получаваш всичко, което искаш, а в това да развиваш умението да цениш и малкото, което получаваш.

 

Сократ и изкуството на диалога – София Петрова

Издателство: Милениум, milleniumbg.eu

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Най-важните неща в живота ни са избори на душата ни, преди да се родим

Ние се превръщаме в това, на което сме се посветили

Всичко, което ни се случва, е възможност да се учим и да израстваме