За да откриеш сродната си душа, трябва първо да заобичаш истински себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

Когато откриеш сродната си душа, ще обичаш всички. Защото любовта създава любов – към света, към другите, към живота.

Задачата на човека е да развива и разширява своята душа…  Колкото повече се разширява съзнанието, толкова повече се обогатява и душата с опитности. Човешкият ум със своите мисли и човешкото сърце със своите чувства идват като помощници на човешкото съзнание, да го разширят и развият.

Да възлюбиш ближния си като себе си!

Онзи другият, когото ще възлюбиш, той ще мяза точно на тебе, той няма да седи нито по-високо от тебе, нито по-низко. Затуй, според закона на любовта, ако искаш да любиш някого и се поставиш по-горе от някого, не си ти; ако пък си смирен и се поставиш по-долу, не си ти – нито си по-горе, нито си по-долу.

Ако ти не можеш да любиш близката си душа, ако не можеш да любиш душата, с която си излязъл, никого не можеш да любиш.

Има голямо наслоение, трябва да очистите всичко това, за да разберете Любовта. Сега, когато човек изучава Любовта, изисква се голямо геройство. Когато намериш сродната си душа, идваш в пълнотата на Любовта, тогава Бог се проявява чрез теб.

Без любов към сродната душа никаква любов към другите не може да се прояви. Идеалната Любов е любовта между сродните души. Има разлика между любовта на сродните души и любовта към другите. Любовта към сродните души е мярка. Сродната душа е прозорец, през който виждаме всички души и красотата им, затова при Любовта към сродната душа обичаме всички.

Срещнеш ли се със сродната душа, противоречия няма за теб, обичаш всички. Като обича човек всички хора, с това ще може повече да обича сродната душа. Когато Любовта е безкористна, проявите са идейни, възвишени, ако идеята в човека не се мени, ако и Любовта не се мени, това показва, че сме при същински сродни души.
Като обича човек всички хора, с това ще може повече да обича сродната душа.

Ако две сродни души се срещнат, радвайте се на тяхната любов. Те изпращат от своята любов и на вас.

Единство 

„Да възлюбиш ближния като себе си!” –  това не значи, да се слееш с ближния си. Тук няма сливане. Не да му кажеш, както някои се изповядват: „Аз съм готов да ти стана роб.” – това не е любов. Някой казва: „Аз съм готов да жертвам всичко за тебе.”, но и в жертвата не седи тази любов. Тази любов с жертви не се откупва… Тези жертви са за тебе… Що ме ползва твоята жертва… Жертвате само закон за изкупване на нашите грехове.

Когато сродните души се слеят, идва единството и тогава външните противоречия изчезват, тогава става сливане с Бога. Или по-точно казано, тези две Сродни души не се слива, но образуват една система. Те не се обезличават. След това една душа ще се слее са друга, после с трета и т. н., най-сетне ще се слеят всички души и ще се образува космичния човек.

Така сродните души като се сливат по две и повече, ще станат едно цяло; без да се обезличават и ще станат мощна сила.  Сродна душа е сбор от всички същества, които са те обичали, а другата – сбор от всички души, които са обичали онези души, които образуват колективизацията на другата сродна душа. Значи двете сродни души са сборност на души, затова са дава само 12 пъти да се срещнат при благоприятни условия. Тогава те проявяват гениалност.

 

Сродни души – Петър Дънов, beinsadouno.org

Из „Словото на Учителя Петър Дънов“, Съставили: Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Защо сродните души са наши учители, но не и наши спътници?

Смисълът на живота е в това да споделяме любовта си с другите

Коя е нашата духовна половина или нашият пламък-близнак?