Бог ни праща сродна душа, за да ни покаже, че ни обича!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

Сродната душа идва в подходящия момент, за да ни покаже правилния път.  Към вечното споделено щастие!

Ако Бог в твоята душа не може да се прояви, ако Бог в твоя ум не може да се прояви, ако Бог в твоята воля не може да се прояви, ако Бог в твоето тяло не може да се прояви, от тебе
нищо не става. Или другояче казано: Щом се прояви Бог, тогава ще дойде твоята възлюблена на Земята, една сродна душа, един ангел ще дойде и ти тогава няма да имаш никакво
обезсърчение в живота. Всичко ще става тъй, само като хлопнеш и ще стане, не при сегашното хлопване.

Непременно трябва да видите своята сродна душа от Небето. Павел казва: „Нито жена без мъж, нито мъж без жена.” С това той подразбира, че двата сегашни принципа – мъж и жена
трябва да се слеят в една душа.

Като намериш тази сродна душа, ще тегнеш напред.

Щом намериш тази сродна душа, ти си разрешил половината от своята задача, намерил се правия път.

Тези две сродни души са двата полюса, дето се ражда животът. 

Както върви сегашната еволюция, тя е еволюция на кармата или аз я наричам „изплащане на кармата.” Ние вървим по един прав път, и няма да се мине много, ще влезем в пътя на
Божествената еволюция; затуй аз ви подканвам да изпълните този закон – намерите ближния си. Намерите ли своята ближна, сродна душа и любите ли я както себе си, ще бъдете в Божествения път.

Само когато намериш душа, сродна на твоята, която да съставлява противоположния полюс на твоя живот, само тогава ще има растене, и ще започне истинската еволюция. Само тогава Христос ще бъде между тях третият.

Всеки от вас ще намери своята сродна душа, и, като дойде при мене, ще кажа; радвам се, че Бог е влязъл във вас. И ще влезете с радост в Божия храм, и само тогава можете да словословите Бога. Как ще го словословим? – Само чрез закона на тази велика Любов, която може да прозре във вашите души.

 

Сродни души – Петър Дънов, beinsadouno.org

Из „Словото на Учителя Петър Дънов“, Съставили: Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Защо сродните души са наши учители, но не и наши спътници?

Смисълът на живота е в това да споделяме любовта си с другите

Коя е нашата духовна половина или нашият пламък-близнак?