Каквито са мислите в душата ви, такива сте и вие…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

Ако позволим на лъжата да пусне корени в душата ни, тя променя нашата преценка, самите нас и ни води по лъжливия път към греха и злото.

Убедила съм се, че и като зрял човек за мен е съществено важно да пазя ума си – внимателно да подбирам влиянията, които допускам в живота си, и да отхвърлям всичко онова, което поощрява небогоугодни разбирания. Измамните възгледи на света стигат до нас по много канали – телевизията, списанията, филмите, музиката, приятелите, витрините и каталозите са само някои от тях. Всяка сериозна порция от тези светски влияния формира разбиранията ни за ценното, красивото и важното в живота.

Безобидни лъжи няма. Не е възможно да се подлагаме на лъжливите и измамни внушения на света и да останем незасегнати. Първата грешка на Ева не е, че е яла от плода на дървото. Първата ѝ грешка е, че се е заслушала в змията.

Да слушаме мнения или възгледи, които не отговарят на Истината, е първата стъпка към формиране на погрешни разбирания, които впоследствие ни заробват. Веднъж чули лъжата, следващата стъпка е тази:

Обмисляме лъжата

Първо я чуваме, след това започваме да мислим върху нея. Обмисляме думите на врага. Прехвърляме ги отново и отново в ума си. Обсъждаме ги мислено с него. Допускаме възможността все пак той да има право. Всичко това много прилича на полската работа. Първо се обработва почвата – поставяме се под въздействието на внушения, противоречащи на Божието Слово. След това се сее семето – чуваме лъжата. После посевът се полива и тори – започваме да обмисляме лъжата.

Ако оставим умът и сърцето ни да се занимават с неща, които не са верни, тогава рано или късно стигаме до следващата стъпка:

Вярваме на лъжата

На този етап посятото семе започва да пуска корени и да расте. Ева първо се заслушва в агитацията на Сатаната. След това се замисля върху думите му и продължава да разговаря с него. Не след дълго тя започва да вярва, че казаното от него е истина – независимо че явно противоречи на Истината, казана вече от Бога. Вече повярвала на лъжата, следващата стъпка е много малка. Чуваме лъжата, обмисляме я, вярваме ѝ и рано или късно стигаме до следващата стъпка:

Постъпваме така, както ни диктува лъжата

Сега семето, което е било посято, напоявано и наторявано и е пуснало корени, започва да ражда плод – плода на измамата. Вярванията раждат поведение. Когато вярваме в неща, които не са верни, това поражда греховно поведение. Какво вярваме е видно по начина, по който живеем. Респективно, начинът, по който се държим, се основава на онова, което вярваме, че е истина – не каквото казваме, че вярваме, а каквото действително вярваме. „Каквито са мислите в душата му – такъв е и той“ (Пр.23:7)

А сега обърнете внимание какво следва. Отхвърляме Истината и извършваме едно, както ни се струва „съвсем дребно“ нарушение на Божието Слово. Когато обаче бъдем изкушавани отново, откриваме, че този път ни е по-лесно да сгрешим, а следващия път става още по-лесно. Не съгрешаваме само веднъж, а продължаваме да грешим отново и отново – и в нас се формира греховен навик. Преди да сме се усети накъде вървят нещата, вече сме заробени. Грехът се закрепостил в живота ни. Сатаната е хвърлил въдицата си, ние сме захапали примамката, а той ни е уловил и ни държи в ръцете си. Не забравяйте откъде тръгва всичко:

В основата на всяко нещо, на което робуваме в живота си, стои лъжата.

Семето се сее, полива се и се наторява, пуска корени и ражда плод – не само един плод, а цяла реколта – робува, разруха и смърт.

 

Лъжите, на които жените вярват – Нанси Лий Демос, reviveourhearts.com

Издателство: Нов човек, novchovek.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Има два начина да бъдем заблудени. Първият е да повярваме в лъжа. Вторият е да не повярваме в истината

За да научиш Истината, трябва да забравиш Лъжата

Тези думи ще ви помогнат да изчистите своето подсъзнание от страховете си