Човек трябва да обича, за да живее истински!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

Най-голямата прилика между нас и Бог е способността да обичаме!

Любовта е същина на човешката природа

Любовта е качество на душата, т.е. вътрешното богатство на човека, към което той трябва да се стреми. Любовта е вложена в човешката душа. Достатъчно е човек само да отвори ума, сърцето и душата си за Божественото, за да изяви любовта си към всички живи същества! Човек трябва да обича, за да се прояви.

Във всеки човек има едно мислещо и любящо същество. Във всеки човек има една Божествена душа и един Божествен дух. Колкото и да е груб човек, трепне ли у него тази природа, той се изменя. Колкото и да е престъпен човек, при известни случаи в него може да се прояви един ангел, който да ти подаде ръка, да ти помогне. 

Човек по вътрешното си естество, по Божественото начало, което е в него, е добър. Учителя казва:

Животът на личността в днешния си вид се отличава с контрасти – радост и скръб, омраза и любов, завист и съревнование. Самосъзнанието е живот на личността, а свръхсъзнанието е живот на душата. Над личността са Божествената душа Божественият дух. Всеки човек има свой вътрешен Учител, който го напътства и коригира в живота.

Господ живее в твоята душа и в твоя дух, в твоето възвишено съзнание, което носи светлина. Призови този Господ и тогава ще можеш да направиш нещо. Подобни сме на Бога в това, че можем да мислим, да чувстваме и да обичаме като Него.

Божественото в човека е самият човек. Учителя казва:

Трябва да се определи понятието човек. То е съчетание на добродетели. Само онзи може да се нарече човек и да носи същинското си име, който е дал път на Любовта, Мъдростта и Истината в себе си. Душата обитава в тялото от време на време. Всичкото богатство за вас е присъствието на Бога във вашата душа.

Добрият човек представлява красива статуя, изработена от виден скулптор. А лошият човек е груб, прост камък. За незнаещия този камък нищо не струва, обаче за онзи, който знае – скулпторът, този камък е условие за изработване на една красива статуя.

 

Учителя – Петър Дънов, bratstvoto.net

Издателство: Бяло братство, bratstvoto.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Ако се научим да обичаме себе си, ще обичаме и другите!

Ошо: За любовта и ревността

Обичай живота и той ще ти отвърне със същото!