Понякога се нуждаем от мъничко побутване, за да повярваме отново в чудесата на живота

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

Трябва да се научим, че единствено Ние знаем кое е най-доброто за нас.

Имало едно време, един млад мъж, който загубил вяра в живота.
Струвало му се, че цял живот единствено работил, а продължавал да мечтае за много неща — приключения, богатство и разбира се, любов.

Знаел, че със сигурност в живота трябва да има нещо повече, а не само ежедневната борба за оцеляване.
Един ден дочул, че в някакво далечно село ще има панаир, и вестта го развълнувала повече от обикновено. На панаирите, на които бил ходил като дете, имало различни изпълнители, песни и танци. А веднъж: видял гадател.

Въпреки че не вярвал много в такива неща, той имал усещането, че ако му предстои да направи нещо повече в живота си, по-добре е да го разбере сега, а не да живее с лъжливи надежди. И решил да отиде на панаира с надеждата да намери гадател, който да предскаже съдбата му.

Пътят до панаира бил дълъг и той пристигнал по мръкнало. Градчето било оживено от музика и танци, а хората продавали своите изделия. Въпреки че бил пътувал през по-голямата част от деня, сърцето му тупкало от вълнение, породено от пъстротата на панаира. Той се скитал по уличките и между сергиите и се опивал от веселието, а очите му търсели знак за присъствието на мистик или гадател.

В самите покрайнини на градчето, където веселието било в разгара си, той съзрял малка шатра с окачена отпред табела: „Предсказваме бъдещето. “ Сърцето на младия мъж: подскочило и той се насочил към отметнатата завеса. Поел си дълбоко въздух и надникнал вътре. Някакъв старец седял край разнебитена стара маса, чийто крака били толкова тънки и разклатени, колкото неговите собствени. Тялото на младежа хвърлило сянка върху стаята и старецът вдигнал глава.

-Дошъл си да ти предскажа бъдещето ли?
Гласът на стареца бил силен и уверен. Младежът само кимнал. Старецът се изправил и с жест посочил към един стол срещу него. Младежът погледнал стола и нетърпеливо се насочил към него. Но преди да успее да седне, старецът протегнал ръка и внимателно, но силно хванал младия мъж: за рамото.
– Първо да уредим таксата ми…

Младият мъж присвил очи, обхванат от съмнения – нямал му много вяра. Преди да може да отговори обаче, старият гадател продължил:
– В края на краищата това не трябва да е проблем за човек, който със сигурност ще спечели огромно богатство някой ден.

Сърцето на младия мъж подскочило.
– Искаш да кажеш, че наистина ще бъда богат!
Старецът не казал нищо, запазвайки безизразно изражение на лицето си. Когато не последвало нищо друго, младежът бързо бръкнал в джоба си и подхвърлил шепа сребърни монети на масата.

Старецът мигновено ги загребал в шепата си и безизразното му лице се усмихнало на младия мъж:. Той поканил с жест младежа да седне и усилено закимал с глава.
– О, без съмнение – казал той – стига да намериш подходящата работа и да пестиш парите си.
Младият мъж: възкликнал от почуда и вълнение, като вече си представял какво ще направи с всичкото си бъдещо богатство. Докато младият мъж: присядал, гадателят попитал:
-Какво друго би искал да знаеш?

-Ще бъда ли толкова прочут, колкото и богат? – запитал честно младият мъж:.
Гадателят замълчал, все едно, че чакал отговор от небето, след това притворил очи.
Отговорил сериозно:
– Определено виждам, че ще бъдеш прочут – отвърнал той. – Особено след като станеш известен.
Младият мъж: грейнал и се наклонил напред, нетърпелив да чуе още нещо за съдбата си.
– Ще се оженя ли… щастливо?

Гадателят отново замълчал, очите му се затворили, сякаш измъквал своите отговори от някакъв мистериозен духовен източник.
– Ще се ожениш – обявил старият гадател. — И тя ще бъде твоята истинска любов, стига да я намериш и тя да приеме. Двамата ще бъдете толкова щастливи, колкото никой друг не е бил на света, ако заедно избегнете нещастието.

Младият мъж изпаднал в екстаз. Винаги бил вярвал, че животът му готви нещо повече, но никога не се бил надявал, че ще получи толкова много.
– А дълго ли ще живея? – Младият мъж задържал дъха си, страхувайки се, че след като са му предсказани толкова много и хубави неща, сигурно ще умре млад.

-Хммм. – Старецът сякаш се отнесъл за миг. После сякаш кимнал на някакъв невидим дух.
-Да, разбирам, – казал той на въздуха над него, все едно, че говорел на невидим дух. После
отворил очи и се вгледал в широко отворените очи на младия мъж:.
Ще имаш много дълъг живот – казал той след напрегнато мълчание. – Стига да останеш здрав. Тогава само преждевременна смърт би могла да го съкрати.

Младият мъж скочил от стола, лицето му искряло от радост. Той сграбчил ръката на стария гадател и бурно я раздрусал. А когато не му достигнали думи да изрази благодарността си, той прегърнал стареца и изскочил от шатрата. Бил убеден, че късметът му ще проработи още по пътя за дома.

 

Техники за психична защита – Тед Андрюс

Издателство: Шамбала, shambhalabg.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Мечтай, рискувай, слушай себе си, не другите… живей!

Колкото повече даваш, толкова повече получаваш

Всичко, за което мечтаем, можем да постигнем още днес!