Бог живее във всеки от нас и чрез нас проявява любовта си към света

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

Най-големият дар, който ни е завещал Бог, е Любовта. Тя се крие във всеки от нас, само чака да бъде освободена.

Любовта към всички е вложена във всеки човек.

Учителя казва:

Често хората се запитват обичат ли ги ближните им. Да се задава такъв въпрос това е все едно да се съмняваш в своята любов. Вие се съмнявате тогава в Божията Любов, защото Бог живее във всички хора и чрез тях проявява Любовта Си.

От тези думи следва, че всички хора те обичат, само че не е дошъл още моментът да съзнаят това. Тази идея Учителя изразява и със следните думи:

За да се прояви Любовта между хората, непременно трябва да се създадат благоприятни моменти. Тъй щото, когато казвате, че не обичате някого, всъщност вие още не знаете дали не го обичате.

В бъдеще ще има любов на всички към всички, както е сега горе, в Божествения свят. От това следва, че във всеки човек е вложена от Бога Любов към всички хора и към всички същества, но тя ще се прояви в благоприятен момент. В глъбините на своето естество човек обича всички същества, но той още не съзнава това.

Любовта е мощна сила, която при преминаване на един човек в друг претърпява известно трансформиране.

Любовта при преминаване от един човек в друг възприема особен оттенък, както поради характера на човешката природа, тъй и поради степента на развитие на даден човек. Колкото човек се намира на по-долна степен на развитие, толкова повече примес добива любовта и изгубва своята първоначална чистота и сила.

 

Учителя – Петър Дънов, bratstvoto.net

Издателство: Бяло братство, bratstvoto.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Ако се научим да обичаме себе си, ще обичаме и другите!

Ошо: За любовта и ревността

Обичай живота и той ще ти отвърне със същото!