Всичко, което ни се случва, е заради нашите мисли!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

За да ни се случи нещо, било то добро или лошо, първо се е появило в мислите ни…

Вие сами формирате всички съ­бития от живота си.

„Вие сами формирате всички събития от живота си“. Твърдението като че ли не е сложно, но на пръв поглед изг­лежда съмнително. Нима сами си формираме болестите, непри­ятностите в семейството или на работата, упадъка в страната, неизплащането на заплатата или смешния ѝ размер, покачване­то на цените и какво ли не още, дето ни трови живота?

Спомнете си собствения си опит
От една страна, това се случва като че без нашето специ­ално участие. Почти всеки от вас може да си припомни един или няколко случая в живота, когато сте имали силно желание за нещо, и то се е сбъднало, макар и по-рано да не е имало ни­какви обективни предпоставки за подобно развитие на си­туацията.

Например, подарили са ви вещ, за която отдавна и дълго сте копнели. Или неочаквано сте си намерили интересна работа, за която само сте можели да мечтаете дотогава. Или ви се е отдало да заминете на пътешествие, за което сте чели, но не сте имали средства за него, нито пък възможности. Или сте срещнали девойката (младежа) на своите мечти.

Почти всеки човек, с когото ни се е налагало да разговаряме на тази тема, би могъл да ни припомни макар и един подобен случай в своя живот. Пробвайте и вие.

Засега поговорихме за хубавите неща, които идват при нас като че по волята на случая. Но не по-рядко, за съжаление, ние „притегляме“ към себе си и негативни събития.

Например, много сте се страхували, че ще ви откраднат колата, и въпреки всичките ѝ аларми все пак са ви я задигнали. Или пък много се боите да се простудите и – колкото и да се омотавате в топли дрехи, болестта рано или късно ви настига.

Готвейки се да свършите някаква важна работа, вие премисляте десетки въз­можни пътища за негативно развитие на събитията и предвари­телно си намирате защитни варианти, но в действителност се реализира онзи единадесети, който не сте предвидили и рабо­тата тъй или иначе пропада.

Тази неприятност се е явила по пътя на пряката неосъзната поръчка на онова, от което сте се опасявали. Или пък като резултат на „възпитателен“ процес по разрушаването на някаква ваша идеализация. (обикнове­но контрол над заобикалящия ви свят). Придавали сте на пла­новете си прекалено голямо значение и на вашия „наблюдател“ му се е наложило да вземе мерки, за да разруши идеализацията ви.

Затова, ако трябва да бъдете напълно искрени със себе си, ще ви се наложи да приемете следната очевидна истина: всич­ко, което се случва с вас в този живот, се случва не без ва­шето участие. То по някакъв начин е било мислено допуснато или дори планирано от самите вас.

 

Какво да сторим, когато нещата не вървят така, както ни се иска – Александър Свияш, sviyash.ru

Издателство: Фариел, fariel.bg

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Не се ядосвай на дъжда. Той просто не знае как да вали нагоре!

Трудностите са изпитанията, които с желание и воля можем да преборим.

Йордан Радичков: Всеки човек е поука за другите – добра или лоша…