Как да намеря щастието днес – първата и най-важна стъпка е да го поискам

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка:spanishhighs.co.uk

снимка: spanishhighs.co.uk

Щастието е едно от най-простите и естествени неща на Земята – усмивка, поглед, прегръдка… Защо е толкова трудно за нас да го осъзнаем и да му протегнем ръка точно в този момент ?

Седяхме напълно неподвижни, старият воин и аз с кръстосани крака върху меката земя, високо в планината Сиера Невада.

– Сократ, всичките ми илюзии се разбиха, но изглежда няма нищо, което да заеме тяхното място. Ти ми показа, че търсенето ми е напразно. Ами какво тогава е пътят на мирния воин? Не е ли пътека, търсене?

Той се засмя от сърце, хвана ме за раменете и ме разтърси.

– След всичкото това време, най-сетне ти хрумна един по-сполучлив въпрос ! Обаче отговорът е точно под носа ти. През цялото време аз ти показвам пътя на мирния воин, а не пътя към мирния воин. Докато вървиш по пътя, ти си воин. През тези осем години ти си изоставил нагласата си на воин, затова е трябвало да я търсиш. Обаче пътят е сега, винаги е бил сега.

– Тогава какво да правя сега? Накъде да тръгна оттук?

– Какво значение има? – извика весело той. – Един глупак е „щастлив“, когато желанията му са задоволени. Един воин е щастлив без причина. Точно това прави щастието най-висша дисциплина – по-висша от всичко друго, на което съм те учил.

Пъхнахме се отново в спалните чували, а лицето на Сок грееше към мен с алените отблясъци на огъня.

– Дан – заговори тихо той, – това е последната задача, която изобщо ще ти възложа, но тя продължава завинаги: Действай щастливо, чувствай се щастлив, бъди щастлив без никаква причина. Тогава ще можеш да обичаш и да правиш,
каквото искаш.

Вече ми се доспиваше и очите ми се затваряха. Тихо промърморих:

– Но, Сократ, има някои неща и хора, които е много трудно да обичаш; изглежда е невъзможно да бъдеш непрекъснато щастлив.

– Нищо, Дан, точно това означава да си воин. Разбираш ли, аз не ти казвам как да бъдеш щастлив, казвам ти просто да бъдеш щастлив.

С тези негови последни думи аз заспах.

 

Пътят на мирния воин Дан Милман,  peacefulwarrior.com

Издателство: Нова епоха – Юнивърс, novaepoha.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Вярата не прави нещата по – лесни, а възможни!

Какъвто прозорец отворите, толкова въздух, толкова светлина ще влязат

Нека бъдем себе си!