За да доближиш до Бог, трябва да се доближиш до силата на любовта в себе си…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: unleashyourinnerlight.com

снимка: unleashyourinnerlight.com

Мислите, думите и действията са това, с което творим живота си. И ние избираме дали да бъдем причината за своите изживявания и жизнен опит, или да влезем в ролята на“последица“ от тях…

Живей си живота целенасо­чено, хармонично и добротворно. Тези три начи­на на живот можеш да осъществиш, като използ­ваш дадените ти от Мене дарби: творческа енер­гия, кротка мъдрост и чиста любов.

Творческа енергия съм вложил в цялото ти същество и във всичко, което произтича от това. Мислите, думите и делата са Трите Инстру­мента за Творчество. Като знаеш това, можеш да избереш дали ще бъдеш причината за своите изживявания и жизнен опит, или същество, което е последица от тях.

Животът ти протича като последица от це­лите и намеренията, които влагаш в него. Щом това ти стане ясно, ще можеш да живееш целена­сочено. Ще мислиш за нещата целенасочено. Ще изговаряш думите целенасочено. Ще вършиш де­лата си целенасочено.

Всичко, което правиш, е подчинено на целта ти – а твоята цел във всеки миг от живота ти е да преживееш най-величествената проява на най-възвишеното прозрение, което някога си имал за това Кой Си Ти. Като използваш творческата енергия, ти помагаш на Бога да бъде в по-голяма степен това, което Бог е и търси в изживяването на своето Аз.

Кротка мъдрост съм вложил в душата ти. Ка­то използваш този дар, ти живееш хармонично при всяко стечение на обстоятелствата. Истин­ското ти Същество става въплъщение на самата хармония.

Хармония, това означава да усещаш трепте­нията на мига, на човека, мястото, обстоятелст­вата, които в момента изживяваш и с които съжи­телстваш. Да съжителстваш не значи да се съе­диниш. Да пееш в хармония не значи да пееш в един глас. Значи да пееш заедно с други.

Когато пееш в хармония, изцяло променяш начина, по който се пее песента. Тя се превръща в нова песен, в различна песен. Това е песента на душата и няма друга, по-красива от нея.

Внеси в своите мигове кротка мъдрост. Виж я как ги променя. Виж я как те променя.

Ти имаш у себе си тази кротка мъдрост. Аз съм я вложил там и тя никога не те е напускала. Повикай я във време на трудности и натиск, във време на тежки решения и враждебност, повикай я и тя ще бъде с тебе. Защото, когато я повикаш, ти ще повикаш Мене. Като използваш кротка мъ­дрост, ти помагаш на Бога да бъде в по-голяма степен това, което Бог е и търси в изживяването на Своето Аз.

Чиста любов съм вложил във всяко човешко сърце. Тя е онова, което Съм Аз и което Си Ти. Сърцето ти е преизпълнено с тази преливаща лю­бов. Ще се пръсне от нея. Тя е обхванала и цялото ти същество. То се състои от нея. Чистата любов е онова, Което Си Ти. Тя изразява Кой Си Ти.

Като изразяваш чиста любов, даряваш на се­бе си прякото изживяване на това Кой Си Ти. Това е най-великият дар. Изглежда, като че ли даваш дар другиму, а ти го даваш на Самия Себе Си. Защото в стаята освен тебе няма друг. Само изглежда, че има. Чистата любов ти позволява да видиш истината.

Когато идваш от място на чистата любов, твоят живот е добротворен за всички.

А като използваш чиста любов, при каквото и да било стечение на обстоятелствата, ти помагаш на Бога да бъде в по-голяма степен това, което Бог Е и търси в изживяването на Своето Аз.

 

Приятелство с Бога – Нийл Доналд Уолш, nealedonaldwalsch.com

Издателство: Хермес, hermesbooks.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Твоята същност е любов. Божията Любов…

Пред всеки от нас, във всеки един момент, има два пътя- пътят на любовта и пътят на страха

Когато даваш, дай най-ценното което имаш- себе си!