Всички ние имаме такъв човек в живота си – човек-убежище, дом, в който да се скрием от бурите в живота

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси
Снимка: artwallpaperhi.com

Снимка: artwallpaperhi.com

Всеки има такъв човек в живота си – човек-убежище, дом, в който да бъде утешен, когато животът стане твърде суров, твърде непоносим и болезнен. Но как ние самите да се превърнем в такъв човек? Като отгледаме в себе си Трите съкровища…

Буда, дхарма и сангха, известни като Трите съкровища, са трите крайъгълни камъка в схващанията на будиста и най-ценните притежания в неговия духовен арсенал. Всеки, който реши да следва пътя на Буда, изразява формално, церемониално посвещаване и към трите, както се вижда в сборника с ученията на Буда, наречен „Дхаммарада“:

Да не правя зло
Да възпитавам добро
Да пречиствам ума си.

Посвещавайки се на Трите съкровища, всеки нов будист на практика формално отрича основните врагове (наричани понякога трите отрови), които стоят на пътя му към просветлението: алчността (желанието), омразата (отвращението) и невежеството (заблудата). С това той също така заявява, че отсега нататък Буда, дхарма и сангха ще бъдат убежището, в което ще намира сигурност и възможност за лично израстване; всъщност Трите съкровища са известни още и като Трите убежища.

Същността на будизма – Джо Смит
Издателство: Прозорец, prozoretz.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

УЧИТЕЛ ДОКРАЙ: Уроците за живота на един прекрасен учител

Жан-Жак Русо: Най-сигурният начин да спечелите любовта на другите е да им дарите своята

Пред всеки от нас, във всеки един момент, има два пътя – пътят на любовта и пътят на страха