Не е нужно да си богат, за да бъдеш щедър!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка за фон: beyondtheflow - WordPress.com

снимка за фон: beyondtheflow – WordPress.com

Давайте всичко, което можете.С всички средства, които можете. По всички начини, по които можете. На всички места, където можете. По всяко време, което можете. На  всички хора, които можете. Колкото повече можете…

Пожар

Беше избухнал пожар, с който никой не можеше да се справи. Изпепеляваше всичко – от  къщите до птичите гнезда. Половината град изгоря. От водата пламъците се разпалваха още повече. Хората изтичаха при халифа Омар, за да молят за помощ. Омар каза:

 -Този пожар е огънят от вашето скъперничество. Той няма да бъде потушен с вода, а като забравите свидливостта си и раздадете хляб.

Хората възразиха:

-Но ние сме щедри!

Като чу това, халифът Омар отвърна:

-Вие проявявате щедрост само защото така e приетo. Видяхте от другите хора и тогава развързахте кесиите си. Не заради Бога, а за да бъдете хвалени и за да разказвате за благодеянията си.

Добротата на нарцистичната личност е скрита

Хората в притчата проявяват щедрост, но ако тя е за да се получи Божието благоволение, то тогава би довела и до неговата помощ. Ако благодеянието, което вършиш, не е в името на Бога, а заради собствена изгода, тогава не бива да се надяваш на Божията помощ. Великодушието е чудесно, но ако не засяга Бога в никой свой аспект, ако няма за цел благоволението му, то такова поведение ще има само светски, задоволяващ егото ефект. Не би достигнало до величината на действие, предпазващо човек от беди и достойно за Божията милост. Ако щедростта е част от характера на човек, тогава той изпитва удовлетворение от нея. Някои хора наистина са великодушни. Но ако проявяват щедрост, защото изпитват удоволствие, то това не е истинска щедрост. Извън това трябва да съществува великодушие, чрез което да се установи връзка с Бога, за да има полза от него. В противен случай, ако не се създава връзка с Всевишния, няма смисъл. Когато човек проявява щедрост, трябва да мисли дали това би удовлетворило Създателя. Трябва да открие онзи, който наистина е в нужда, и да му помогне. Подходът, който се прилага при възпитанието на нарцистичните личности, е анонимната щедрост. Честолюбието възроптава, когато направим добрина скришом, без никой да я похвали. Ако човек успее въпреки това да бъде щедър, значи умее да използва интелигентността на съвестта си. Правилната помощ е онази, при която никой не би разбрал източника. Когато помагате c мисъл за Създателя, тогава правите добрина, без да очаквате отплата. Подобно великодушие не само печели Божието благоволение за отвъдния свят, но в същото време става пречка за нищетата и бедите, които може да настъпят в света. В споменатата история гори не само къщата на един човек, а целият град. Това означава, че съществува масово нещастие и лошотията повсеместно се е увеличила. Лъжливата доброта и лъжливата щедрост са се разпространили. В тези случаи бедствието ще бъде масово.

 

Словото на Руми като терапия – Навзат Тархан, nevzattarhan.com

Издателство: Прозорец, prozoretz.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Бъдете отворени за възможностите и се наслаждавайте на всеки миг от живота!

Дон Мигел Руис: Винаги давайте най-доброто от себе си. Заради себе си…

Себестойността идва от една мисъл – Вие сте достойни!