Успехът обикновено е само на една малка стъпка от мястото, на което хората решават да престанат да се борят и се отказват!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка за фон: trendingus.com

снимка за фон: trendingus.com

Единственият провал е да кажете: „Отказвам се!”

Въпрос: Възможно ли е неуспехът да бъде полезен за човека?

  Отговор: Да. Всъщност способността да се извлече поука от несгодите е третият от седемте принципа. Твърде малко хора обаче знаят, че всеки неуспех съдържа в себе си семето на равна по големина и сила полза. А още по-малко хора разграничат временното поражение от провала. Ако този разлика беше широко известен, щях да бъда лишен отедин от най-силните си оръжия за контрол над човешките същества.

  В: Но аз съм ви чувал да твърдите, че поражението е един от вашите най-силни съюзници. От признанието си останахте с впечатлението, че поражението кара хората да губят амбицията си и да престанат да правят опити – и тогава без съпротива Вие ги хващате в мрежите си.

  О: Точно в това се състои същността на въпроса. Аз придобивам власт над тях само тогава, когато те престанат да опитват. Ако те познаваха разликата между временното поражение и провала, няма да се откажат, щом срещнат препятствия и трудности в живота си. Ако знаеха, че всяка форма на поражение и всички неуспехи носят в себе си зародиша на бъдещи възможности, биха продължили да се борят – и биха спечелили. Успехът обикновено е само на една малка стъпка от мястото, на което хората решават да престанат да се борят и се отказват.

  В: Това ли е всичко, което може да се научи от нещастите, поражението и провала?

  О: Не, това е най-малкото, което човек може да научи от тях. Неприятно ми е да ти го кажа, но понякога поражението е маскирана благословия, тъй като разбива кръга на хипнотичната ритъм и освобождава ума за нов, свеж старт.

  В: Ето, че стигнахме донякъде. Тогава Вие признавате, най-накрая, че дори природният законът на хипнотичната ритъм може да спре да действа и често го прави с помощта на самата природа. Така ли е?

  О: Не, това не е точен начин да се изрази истината. Природата никога не отменя никой от своите закони. Природата не лишава нито едно човешко същество от свободата на мисълта чрез хипнотичната ритъм. Човек доброволно отдава свободата си, като пренебрегва този закон. Ако той например скочи от едно дърво и умре в съприкосновението на тялото му с твърдата повърхност на земята заради действието на закона за гравитацията, не би казал, че природата го е убила, нали? Ще кажеш, че човекът е пренебрегнал закона за гравитацията.

  В: Започвам да разбирам. Законът за хипнотичния ритъм се проявява и с негативни, и с положителни последици. Той може да зарoби някого, като му отнеме способността да разсъждава самостоятелно, но може да помогне на друг да се извиси до големи постижения чрез свободната изява на мисълта – зависи от това как човек ще избере да се отнася към този закон. Вярно ли е това?

  О: Сега вече се изрази правилно.

  В: Какво обаче да кажем за провала? Човекът не се проваля целенасочено, не е подходящ за начинанието с тази нагласа. На никого не му е приятно и временното поражение. Това са обстоятелства, върху които обикновено не се упражнява никакво влияние. Как тогава може да се твърди, че природата не отнема на човека възможността да разсъждава самостоятелно, щом неуспехът сломява амбицията, силата на волята и самочувствието – всичко, което е необходими, за да може човек да започне отначало?

  О: „Провал“ е обстоятелство, измислено от самите хора. То никога не може да бъде реално, докато умът на човека не го възприема като такова. Ако трябва да се изразя по друг начин начин, бих казал, че провалът е състояние на ума. Следователно той е нещо, което лицето може да контролира до момента, в който откаже да упражни това свое право. Природата не насилва хората да се провалят. Тя обаче налага своя закон за хипнотичния ритъм върху всички умове и чрез него дава плътност и материализира мислите, преобладаващи във всеки един от тези умове. 

Казано с други думи, мислите за неуспех се прихващат от закона за хипнотичната ритъм и се „заковават“ в ума на човека, ако този човек възприема всички обстоятелства като траен провал. Същият този закон функционира по описания начин и когато „Заковава“ мислите за успех.

Да прецакаш дявола – Наполеон Хил, naphill.org

Издателство: AMG Publishing

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Идеята е да умрем млади – възможно най – късно!

Уверете се, че не сте загубили нещата, които парите не могат да купят!

Никога не се предавайте, защото големите трудности са стъпало към големите победи в живота!