Днес не е просто ден. Днес е нова възможност и още един шанс за ново начало!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка за фон: wall.alphacoders.com

снимка за фон: wall.alphacoders.com

Невероятна промяна се случва в живота ви, когато решите да поемете контрол над това,върху което имате власт!

ДА СЕ НОСИШ ПО ТЕЧЕНИЕТО С ДЯВОЛА

 Въпрос: Първо ми разкажете за най-хитрия си трик – този, с помощта на който привличате най-много хора.

 Отговор: Ако ме насилваш да ти издам тази тайна, ще изгубя милиони хора, които живеят сега и още повече хора, които още не са се родили. Затова те моля, разреши ми да не отговоря на този въпрос.

 В: Значи Ваше Величество се бои от едно обикновено смъртно същество? Правилно ли разбирам?

 О: Не е правилно, но е вярно. Нямаш право да ограбваш от мен най-ценното ми оръжие. В продължение на милиони години контролирам човешките същества чрез страх и невежество. Сега идваш и искаш да изземеш оръжията ми, като ме караш да ти издам начина, по който ги използвам. Не разбираш ли, че това ще разчупи оковите на всяко едно същество, чуло признанието, което искаш да измъкнеш от мен? Нямаш ли милост? Нямаш ли чувство за хумор? Няма ли в теб капка честна игра?

 В: Спрете да шикалкавите и започнете с признанието. Кой сте Вие, че да искате милост от един човек, който бихте унищожили, ако можехте? Кой сте Вие, за да изисквате честна игра и чувство за хумор? Вие, който по Ваше лично признание сте довели Ада на Земята, който наказвате невинни хора чрез страх и невежество. И тъй като гледам своята работа, именно това искам да чуя – искам да Ви принудя да ми кажете как контролирате хората чрез техните умове. Моята работа – ако може да се нарече работа – е да помогна дверите на тези затвори да се отворят и милиони мъже и жени , които живеят в тях поради страха, посаден в съзнанието им, да намерят свободата си.

  О: Най-силното оръжие, което прилагам върху човеците, се състои от два тайни принципа. Първо ще говоря за принципа на навика, чрез който тихичко влизам в главите на хората. Оперирайки чрез този принцип, установявам (бих искал да избегна употребата на тази дума) навика на зависимостта или това да се носиш по течението. Когато човек започне да се носи по течението, той се запътва право към Портите, които вие, човешките същества, наричате Ад.

 В: Опишете всички начини, чрез които принуждавате хората да се носят по течението. Опишете какво имате предвид и ни разяснете точно какво значение влагате в този израз.

 О: Най-точно мога да обясня какво означава това, като ти кажа, че хората, които мислят със собствения си ум, никога не се „носят”, за разлика от другите, които мислят малко или въобще не мислят. Виж, те направо „се носят по течението”, така си е. Носи се по течението човек, който се оставя да бъде повлиян от обстоятелствата и те започват да контролират живота му. А обстоятелствата и случайността са неща, които се намират извън ума му. Такъв човек е по-склонен да ме пусне в съзнанието си и да ме остави да мисля вместо него, отколкото да поеме отговорността да мисли сам. Носи се по течението човекът, който приема онова, което животът му поднесе, без да протестира или да се бори срещу него. Той самият не знае какво иска от живота и прекарва цялото си време в асимилиране на онова, което животът му поднесе. Онзи, който се носи по течението, винаги има мнение, но то рядко е негово собствено. Повече от мненията му са всъщност мои. Носи се по течението онзи, който е твърде ленив – говоря за леност на ума, – за да използва собствения си ум. Ето така аз окупирам съзнанието на хората и посявам в тях своите собствени идеи. Хората, които разсъждават със собствения си ум, никога не се носят за разлика от другите, които мислят малко или въобще не мислят. Носи се по течението човек, който се оставя да бъде повлиян от обстоятелствата и те започват да контролират живота му. А обстоятелствата и случайността са неща, които се намират извън ума му.

  В: Мисля, че вече разбирам какво е човек, който се носи по течението. Кажете ми кои са навиците, принуждаващи един човек да започне да се носи по течението на живота. Започнете с това кога точно и по какъв начин придобивате контрол върху ума на един човек.

  О: Придобивам контрол върху ума на един човек, докато той е млад. Понякога посявам семената на контрола върху съзнанието, преди човекът още да се е родил, манипулирайки умовете на родителите му. Друг път отивам още по-назад и подготвям хората за контрол от моя страна чрез това, което вие, земните жители, наричате „физическа наследственост”. Виждаш, че имам два основни подхода към ума на човека.

  В: Да, продължете и опишете тези две врати, през които влизате и контролирате съзнанието на хората.

  О: Както започнах да обяснявам, аз правя така, че хората да влязат във вашия физически свят по-слаби, като им вменявам още преди раждането колкото се може повече недостатъци чрез техните предци. Вие наричате този подход „физическа наследственост”.

След като човек се роди, пускам в действие онова, което вие, човешките същества, наричате „среда”, като средство да ги контролирам. Тук влиза в действие принципът на навиците. Умът не е нищо повече от общ сбор на човешките навици! Последователно аз влизам в ума и формирам навиците, което накрая води до моето абсолютно доминиране върху съзнанието.

  В: Разкажете ми кои са основните навици, посредством които контролирате съзнанието на хората.

  О: Това е един от най-хитрите ми трикове: влизам в умовете на хората чрез мисли, за които те вярват, че са техни собствени. Онези, които ми служат най-добре, са страхът, суеверието, алчността, сребролюбието, сладострастието, отмъщението, гневът, суетата и обикновената леност. Използвайки едно или повече от тях, мога да вляза в ума на човека по всяко време, но най-добри резултати постигам докато човек е все още млад и докато не се е научил да затваря всяка една от тези девет порти. След това задействам системата от навици, които държат тези врати отворени постоянно.

  В: Започвам да разбирам методите Ви. Сега нека да се върнем на навика човек да се носи по течението. Разкажете ми за този навик, тъй като казвате, че това е най-хитрият начин да контролирате съзнанието на хората.

  О: Както казах по-рано, посявам този навик в хората, докато те са все още млади. Насърчавам ги да преминават през училищното обучение, без да си дават сметка какво искат да правят през остатъка от живота си. Там хващам най-много хора. Навиците са свързани помежду си. Ако човек си позволи да се носи по течението в едно направление, скоро той ще започне да го прави във всички аспекти от живота си. Освен това използвам и навиците на обкръжението, за да стегна обръча около жертвите си.

Наполеон Хил, Да прецакаш дявола, naphill.org

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Успехът обикновено е само на една малка стъпка от мястото, на което хората решават да престанат да се борят и се отказват!

Уверете се, че не сте загубили нещата, които парите не могат да купят!

На човек може да се отнеме всичко, освен едно: свободата сам да избира своя собствен път!