Пътят към съвършенството е изборът на нашата душа, а тя е вътре в нас!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка за фон: Freehdw.com

снимка за фон: Freehdw.com

Стремете се към съвършенство във всичко, с което се захванете!

Изворът на човека и изворът на душата му: пътят на страданието или пътят към съвършенството

Това е основен въпрос дилема в живота на човека. Изборът на душата е свързан с пътя на съвършенството, за да се върне в Божиите селения, от които се е спуснала. Изборът на човека може да бъде различен.

От незнайни времена голяма част от съществата в човешки тела, обитаващи планетата Земя, се стремят към съвършенство. Онова, което човек може да усъвършенства, съставлява двете половини на неговия външен и вътрешен свят.  Повечето хора усъвършенстват обектите от външния си свят – своите творения: къщи, градини, предмети или своите човешки дадености: ум, тяло или лице.

Малцина обръщат поглед навътре в себе си, към вътрешния си човешки свят, за да усъвършенстват тази незрима реалност, която живее в тях.

Резултатите във външния свят са видими за всички, но промените във вътрешния свят са ясни за малцина, те са невидими за земните човешки очи. Но щом едно нещо не може да се пипне, то естествено предизвиква недоверие.

Независимо от това, че човек не може да види с очите си резултатите от работата си със своята душа, промяната вътре се случва и с времето става все по-осезаема и разпознаваема. Възниква въпросът: щом сме тук, в тази реалност, за да се усъвършенстваме, винаги ли правилно избираме обекта на своите усилия?

Когато се посветим на външното съвършенство, ние отдаваме живота си на идеята да го постигнем. По пътя към тази цел разбираме, че нещо в нас опустява, че нещо им липсва, че външното лустро, към което сме се устремили, ни е извело на пътя на страданието. Едва когато човек осъзнае разрушителната сила на този път, едва тогава започва да търси целостта си навътре, в своята душа.

Защо се получава така?

Защото земният човек всъщност е едно цяло от земен АЗ – деятел, плод на земната човешка личност, душа Божествена частица и човешко тяло. Това триединство се ynравлява от решенията на Аз деятелят, който може да чуе или душата, или тялото, или ума си и често гласува доверие не на когото трябва. Пътят към съвършенството е изборът на нашата душа,  а тя е вътре в нас. Нейното усъвършенстване не е еквивалентно на усъвършенстването на външния ни свят, който е резултат от човешките ни избори и дейност. Душата на човека не e еквивалент на самия човек, както физическото тяло не е еквивалент на душата, макар че между тях съществува невидима връзка, която подсказва какво е състоянието на душата, стига човек да знае как да разчете сигналите на тялото.

 

Слънчево дишане – Тина Електра

Издателство: Аратрон, aratron.org

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Вашите убеждения проправят пътят към успеха!

Да останете себе си в свят, който постоянно се опитва да ви промени е най-доброто постижение!

Представи си, че в теб живее Ангел…