Нищо не води до постигането на успех така, както ясно изразеното очакване за постигане на успех!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка за фон: linkedin.com

снимка за фон: linkedin.com

Посейте семената на упоритата работа, издръжливостта и решителността и пожънете наградите от постиженията, успеха и самоизявата си!

Нищо не води до успеха така, както самият успех.

Tова е общоизвестна истина и в нейна подкрепа съществуват многобройни доказателства. Различни изследвания на студентите например непрекъснато показват, че най-добрият показател за бъдещи успехи са успехите, постигнати до този момент. Изследванията на успеха в бизнеса потвърждават непрекъснато тези изводи, като по този начин повдигат въпроса: Възможно ли е успехите от миналото буквално да програмират бъдещите успехи на отделните индивиди и на техните организации, вероятно чрез създаването на мощно самоосъществяващо се пророчество или благодарение на ефекта от формираното очакване? Като се има предвид подобна възможност, може ли да бъдат създадени стратегии за намеса, с чиято помощ да увеличим вероятността за постигането на успех? Изследването, за което разказваме сега, беше направено, за да проучи подобни възможности.

Докато предишните изследвания на психичните феномени често се фокусираха върху съществуването и обяснението на паранормалните преживявания, посоката на настоящето изследване беше променена. То беше насочено към изследването на възможности за развиването на нашия психичен потенциал и неговото използване за постигането на нашите цели. Днес изследванията на психичните възможности на човека в лабораторни условия включват решаването на житейски предизвикателства, като създаването на успешна професионална кариера, откриването на щастието в живота, решаването на личните проблеми, разрешаването на конфликтни ситуации, развиване на паметта и по-ефективна работа с хората.

Въпреки че е възможно изследването на тези важни области да се нуждае от създаването на специални лабораторни условия, не винаги е необходимо сложно лабораторно оборудване. В едно наскоро проведено изследване, финансирано от Международната фондация за парапсихологични изследвания (ТR-76), единствените необходими материали бяха списък с двадесет думи и шестдесет химикалки, и бележници. Проучването имаше за цел да изследва ефекта от формулираните по различен начин инструкции, предшестващи експеримента, за способността за обучение запаметяване на изследваните лица.

Групата от изследваните лица се състоеше от шестдесет студенти, тридесет и четири жени и двадесет и шест мъже, като всички бяха доброволци. Те бяха на възраст от седемнадесет до двадесет и девет години. Участниците в експеримента бяха разделени на случаен принцип на три групи от по двадесет човека. Участниците от всяка група се настаниха удобно в тихи учебни зали и на всеки от тях беше раздаден бележник и химикалка. Задачата пред трите групи беше да си спомнят колкото се може повече думи от списъка с двадесет думи, който им беше прочетен от един от сътрудниците в изследването.

Група А, контролната група, получи следните инструкции: „Целта на този експеримент е да провери способността ви да запомните думите, които ще ви бъдат прочетени. Ще чуете списък с двадесет думи. Задачата ви е да си спомните колкото се може повече от тях и да ги запишете в бележника, който сме ви дали. Ще разполагате с десет минути за тяхното записване.“ След това техническият сътрудник прочете на глас списъка с двадесетте думи.

Нa експерименталната група Б беше дадена същата предварителна инструкция, но беше добавено следното изречение: „А сега се отпуснете, успокойте се и си представете някаква много релаксираща картина – например планински поток, ясно синьо небе с пухкав бял облак, който се носи бавно пo него, или окъпано от лунна светлина тихо, спокойно езеро. Това ще ви помогне да възпроизведете най-пълно следния списък от думи.“ След това техническият сътрудник прочете списъка с двадесет думи.

Експерименталната група В участваше в същата процедура като тази на група Б, но след даването на инструкцията беше добавено и едно допълнително указание: „Във всеки момент можете да увеличите способността си да си спомните дадена дума от списъка, като се докоснете до челото с върха на пръстите на едната си ръка.“ След това техническият сътрудник прочете списъка с думите. Статистическият анализ на резултатите показа, че при сравнение с резултатите от контролната група А, участниците в двете експериментални групи, Б и В, показват по-висок среден процент на възпроизвеждане на думите, независимо от тяхното разположение в списъка. Участниците в експерименталната група В, които получиха допълнително указание след инструкцията обаче, показаха значително по-високо ниво в сравнение с участниците от група Б, които не бяха получили подобно указание. И още, ефектът от мястото на думата в списъка или тенденцията за честотата на запомняне на думите, които са в началото и в края на списъка, да бъде по-висока в сравнение с думите от средата на списъка, беше по-слабо изразен при двете експериментални групи в сравнение с контролната.

Тези изводи ни показаха, че процедурите, предназначени за активизирането определени мисловни функции и за създаването на положително очакване за постигане на успех, могат да подобрят значително резултатите от научаването и запаметяването и да неутрализират ефекта на такива фактори като разположението на думите в списъка. Необходими са допълнителни изследвания, за да се определят по-ясно условията, които водят до успех, независимо дали става дума за учебни или други ситуации, с помощта на активизирането на определени ментални функции, в това число и ефектът от очакването за постигане на успех.

Тук описахме един сравнително елементарен експеримент, който обаче прави много важен извод: нищо не води до постигането на успех така, както ясно изразеното очакване за постигане на успех. Именно то мобилизира не само нашите мисловни възможности, но задейства и нашите психични ресурси за постигането на поставените цели.

 

Вашите психични сили – Карл Луелин Вешке, д-р Джо Слейт, llewellyn.com

Издателство: Аратрон, aratron.org

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Можете да промените или света, или отношението си към него!

Всеки има история от живота, която не чете на глас!

Никога не се предавайте, защото големите трудности са стъпало към големите победи в живота!