Определете какво искате от живота и действайте!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай
снимка: winwalls.ru

снимка: winwalls.ru

Съставете си план за действие. Точка по точка. Изяснете си точно какви са желанията ви, формулирайте ги и набележете срок и конкретни задачи.

1. Решете какво точно искате от живота, какви са желанията и намеренията ви за близкото бъдеще. Мечтайте за големи неща, но ги планирайте постепенно – стъпка по стъпка – така ще осмислите съществуването си. Задайте си въпроси от рода на: „Какви са плановете ми за близкото бъдеще?“ „Какво искам да постигна?“.. Поставяйте си постижими цели. Не разчитайте на чужда помощ. Не очаквайте друг да реализира Вашите цели. Осланяйте се единствено на себе си за тяхното изпълнение!

2. Формулирайте ясно целите си. Написани на хартия, те придобиват по-реални измерения. Така имате възможност да следите дали напредвайте. В противен случай лесно ще се отклоните от изпълнението им.

3. Определете приоритетите. От всичко, което искате да постигнете, изберете най-важното. Формулирайте пределно ясно целта, която поставяте на първо място.

4. Планирайте сроковете. Разликата между цел и желание е, че целта е съотнесена по време, в рамките на което трябва да бъде постигната.

5. Набележете конкретни задачи за реализирането на определена цел. Разпределете изпълнението им по дни. това е залог за успех. деловитостта изисква да планирате деня си. това е закон в бизнеса. И не важи само за тази човешка дейност Как мислите, колко ефективна ще е работата на учителя, ако мисли само за класните работи и пренебрегва подготовката на уроците?

Една от най-съществените гаранции за осмислен и щастлив живот е да имате план за действие, който включва ясно формулирани цели и конкретни действия за постигането им.

 

Любовна тактика – Томас Макнайт, Робърт Филипс

Издателство: Кибеа, kibea.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Любовта в мислите ти създава любовта в живота ти. Страхът в мислите ти привлича страх в живота ти.

Смелост! Това ни трябва, за да почувстваме любовта, щастието и самия Живот!

Егото ни, този най-голям наш враг, е способно да изпепели и любовта, и вярата, и живота ни