Основните точки на себепознанието

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Осъзнавай
снимка: creativeyou.ru

снимка: creativeyou.ru

Най-трудното е да осъзнаем, че всичко е в наши ръце. Останалото е въпрос на постоянство и оптимизъм. Откъс от книгата Емоционална интелигентност на Даниъл Голман.

Науката за самия мен

Основни компоненти:

Самоосъзнатост: способност да наблюдаваш себе си и да разпознаваш чувствата си, да изградиш речник, с който да описваш чувствата си, да познаваш връзката между мисли, чувства и реакции.

Взимане на лични решения: да изследваш действията си и да познаваш последствията от тях; да знаеш дали решението се определя от мисъл или от чувство; да прилагаш тези познания по отношение на секса и наркотиците.

Управление на чувствата: да наблюдаваш вътрешния си монолог, за да улавяш отрицателни съобщения, например вътрешни противоречия, да разбираш какво се крие зад дадено чувство (гневът например се поражда от някакво нараняване), да намериш начин да се справиш със страховете и тревогите си, както и с гнева и тъгата.

Справяне със стреса: да разбереш колко важни са упражненията, контролът върху въображението и методите за отпускане.

Емпатия: да разбираш чувствата и грижите на другите, да възприемаш гледната им точка, да разбереш, че хората изпитват различни чувства в на пръв поглед сходни ситуации.

Общуване: ефективно да говориш за чувствата, да станеш добър слушател, да задаваш правилните въпроси, да правиш разлика между думите или действията на другите и собствените си реакции и преценки, да изпращаш послания, подчертаващи личната ти гледна точка, вместо да обвиняваш.

Себеразкриване: да цениш откритостта и да изградиш доверие в една връзка; да знаеш кога можеш да поемеш риска да говориш за собствените си чувства.

Прозрения: да откриеш моделите в емоционалния си живот и реакции, да разпознаваш наличието на подобни модели у другите.

Приемане на самия себе си: да чувстваш гордост и да се виждаш в положителна светлина, да признаваш силните и слабите си страни, да си в състояние да се смееш на себе си.

Лична отговорност: да се научиш да поемаш отговорност, да осъзнаваш последствията от решенията и действията си, да приемаш чувствата и настроенията си, да изпълняваш ангажиментите си (например в ученето).

Себеутвърждаване: да заявяваш грижите и чувствата си без гняв или пасивност.

Групова динамика: да можеш да си сътрудничиш с другите, да знаеш кога да водиш и кога да следваш.

Разрешаване на конфликти: да знаеш как да се бориш честно с другите деца, с родителите и учителите си, да се научиш да търсиш ситуация с изгода и за двете страни, да договаряш компромиси.

 

Емоционалната Интелигентност – Даниъл Голман, danielgoleman.info 

Издателство: Изток Запад, iztok-zapad.eu

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Мислете за всичко с най-хубавите чувства, на които сте способни и вярвайте, че вече сте получили това, което силно искате!

Щастието е осигурено чрез добродетелта. То е добро, постигнато от собствената воля на човека!

Тайната на щастието не е да се стремиш да имаш повече, а да развиеш способността да се радваш на по-малкото