Трудно е да започнеш да прощаваш на себе си, но само така ще се научиш да прощаваш на другите

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Цитати
снимка: cn.100offer.com

снимка: cn.100offer.com

Седем вдъхновяващи цитата от една вдъхновяваща книга –  Можеш ли да простиш на Петър Дънов…

1.  За да простиш, изисква се силен човек. Да прости, това може да направи само силният човек, човекът с воля, а да не прости, това и бабите могат.

2. Всеки един човек, ако не прощава греховете на другите, един ден ще се превърне на една отровна бактерия. Киселините могат да се превърнат в основи, и основите – в киселини. Кога? – Когато Божествените енергии се натрупват и не се използват, те могат да преминат от едно състояние в друго. И ако вие за дълго време задържате прегрешенията и не прощавате, непременно ще се превърнете на една киселина, ще настъпят у вас разлагания и ще почнете да ставате недоволни духом..

3. С всеки един лош факт, който задържаме в себе си, ние създаваме големи пакости, не толкова на ближните си, колкото на онова възвишеното, благородното, Божественото в нас… И Писанието често казва: „Не огорчавайте Божествения Дух, с Който сте запечатани”. Не е въпросът, че ме е обидил някой, но аз да не обидя онзи велик, Божествен Дух, Който събужда в мене всички благородни мисли, всички благородни чувства, Който развива волята ми. Всичко това, което имам в себе си, е благодарение на Него..

4. В човека има едно чувство на обида. То е чувството на личния човек… Обидата често нарушава вътрешното равновесие в живота. Вие може да имате едно прекрасно настроение, но една дума, казана не на място, може да наруши цялото ви равновесие, да се върнете у дома си неразположен духом и цяла нощ да не можете да спите. Колко време трябва да работи човек върху себе си, за да се справи със своята упоритост…

5. Ако вие имате един дух на непростителност в себе си и казвате: „Няма да му простя. Той ме обиди кръвно”. Питам, чисто по търговски: Ако не простиш, какво печелиш? Ако печелиш, добре, не прощавай, но нищо не печелиш… Като прощаваш, ти печелиш. Като не прощаваш, ти губиш.

6. Дотогава, докато държим една отрицателна мисъл в душата си, тя носи гниене. Човек никога не може да мисли, докато държи в себе си нещо друго… И тъй, ние туряме в душата си един малък факт, една малка погрешка и казваме: „Този ме обиди кръвно, онзи ме обиди кръвно, не мога да му простя.” Не е въпросът дали ти ще можеш да простиш, или не, но този факт вътре в тебе почва да ферментира, образува всичкото туй гниене в душата ти. То ще спре всяка твоя мисъл, всяко твое благородно чувство и ще парализира волята ти. Не е въпросът да простим на другите. Те печелят, ако не им простим, но трябва да простим на себе си. Ние спъваме своето развитие и се образува едно гниене в нас… Ще простиш прегрешенията на този заради самия себе си, заради твоя мир.

7. Мъчно прощава човек на себе си, но оттам ще започне. Щом прощава на себе си, той може да прощава и на своите ближни.

 

 

Можеш ли да простиш – Петър Дънов, bratstvoto.net

Издателство: Бяло братство bialobratstvo.info

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Не наказвайте бъдещето с грешки от миналото си! Простете и продължете напред!