Животът е като бумеранг, каквото дадете, това ще получите!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Книгите разказват притчи | 0 Коментара
снимка: wallpapersite.com

снимка: wallpapersite.com

Да давате най-доброто, означава да получавате най-доброто!

Докато се отдалечаваха от фермата, Джошуа разказваше на Дарма за последния, четвърти етап събирането на реколтата, в който цялата ти подготовка, усилен труд, израстване и вяра през всички изпитания дават плод.

-B тази фаза жънеш реколтата, която си посял с едно-единствено семенце. През етапа на събиране целта ти изкристализира толкова ясно, че можеш да я формулираш в едно просто изречение каза й Джошуа. Това е времето на изобилието. Колкото повече да

даваш, толкова повече получаваш. Тогава осъзнаваш, че семенцето си самият ти!

Когато достигнеш до края, поглеждаш назад и виждаш, че всички етапи са свързани. Миналото те подготвя за засяването. После покълваш и започваш да растеш. Раждаш плодове, а те дават семенца, които променят живота на другите.

След това цикълът ce повтаря.

Сънят му вече изглеждаше съвсем смислено – Джошуа беше част от системата, създадена за израстването му и развитието на другите. Казваше му, че докато държи семенцето в ръката си, човек има силата да създава реколта. Но за да я получи, трябва да го посее. Трябва да посее самия себе си. 

Джошуа се вгледа в миналото и видя там бъдещето си. Разбра, че цялата подготовка, посяване, растеж и реколтата, която беше получил, не са само за негова полза. Плодовете бяха за хората, които щяха да се възползват от дарбите, таланта и работата му. 

Той се замисли за двете предложения на директора. Не знаеше кое ще приеме. И двете му даваха възможност да носи добро в живота на другите. И двете му позволяваха да живее c голямата си цел и да я споделя. Не смяташе да бърза с решението. Щеше да изчака търпеливо знаците, които да го насочат към правилния избор.

Докато караше по празната магистрала, Джошуа погледна за секунда към небето и си обеща, че каквото и решение да вземе, ще продължи да сее семенцето. Това, че се намираше в последния етап на цикъла, не означаваше, че е спрял дотук. Колкото повече израстваш, толкова повече плодове можеш да дадеш и толкова повече семенца. Като Пол Джошуа щеше да ги раздава на нуждаещите се. Щеше да окуражава хората да търсят целта си.

Той усили звука на радиото, за да изслушат една от любимите песни на Дарма, и тя залая одобрително.

-Е, какво мислиш, моето момиче? – обърна се Джошуа към нея. Кое от двете предложения да приема?

Дарма наостри уши. Тя знаеше отговора и искаше да му го каже, но не можеше. Все пак има неща в живота, за които хората трябва да се досетят сами. 

 

Семенцето – Джон Гордън, jongordon.com

Издателство: Skyprint, skyprintbooks.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Днес обичайте малко по-дълбоко, смейте се малко по-силно и дръжте любимите си малко по-близо! Защото утре не е обещано!

Сподели мнението си