Страхът не се преодолява само с повече смелост, а с повече вяра. Вяра в Бог…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси

Когато мисли за страхове и грижи нахлуят в ума ми, ги прогонвам чрез знанието, че Божията любов изпълва душата ми и Бог сега е с мен.

Любовта към Бог и какво означава тя

Думите Бог (God) и добро (good) са синоними. Когато умствено и емоционално се обедините с честността, почтеността, справедливостта, благожелателството и щастието, значи обичате Бог, тъй като обичате това, което е добро. Обичате Бог, когато сте очаровани, погълнати и запленени от великата истина, че Бог е Един и Неделим. Да обичате Бог означава да отдадете предаността, верността и отдадеността си на Единствената сила, като отказвате да признаете наличието на някаква друга сила в света. Когато категорично осъзнаете и напълно приемете в ума си, че Бог наистина е всемогъщ, то в най-практическия, буквален и реалистичен смисъл обичате Бога, тъй като сте лоялни към Едната сила. Сядайте понякога мълчешком и размишлявайте върху тази жизненоважна, очарователна и най-велика от всички истини. Бог е Единствена Сила и всичко, което осъзнаваме, е част от Неговата самоизява.

Любов или страх

Преди време изнасях поредица от лекции в Сакстън Хол в Лондон; една млада жена на име Биатрис У. дойде при мен зад кулисите да си поговорим. Разказа ми, че неотдавна била завършила обучителен курс в прочута актьорска школа. И продължи:

– Чух ви да казвате, че любовта и страхът са противоположни чувства. Обичам театъра, ала съм изпълнена със страх. Страхувам се, че не съм достатъчно добра, че талантът ми не е нещо особено. Да дръзна ли да губя времето на режисьори на репетиции? Има толкова много актьори, които са по-добри от мен.

– Изглежда сте в плен на твърде незначителна представа за себе си – й отвърнах. – Ако успея да ви покажа една по-благородна, по-истинска, много по-значима идея за вас самата, мислите ли, че ще я приветствате и прегърнете? Тя е точно тук, копнееща за вашето внимание и грижа. И страда от пренебрежението ви, страда като сираче, а и вие също страдате, като родител, изгубил дете.

Очите на Биатрис се изпълниха със сълзи.

– Така ужасяващо тъжно! – възкликна. – Да, разбира се. Ще я приема, тази представа, и ще я обичам. Тя има ли си име?

– Да – отвърнах й. – Името й е твоето по-велико Аз, Богът-Присъствие вътре в теб.

Биатрис сякаш се отвори за идеята, че притежава почти неограничени възможности за развитие. Тя прие съвета ми да започне да осъзнава силите вътре в себе си, сили, които никога не са били освобождавани да действат. И започна да утвърждава систематично и редовно:

Мога да постигна всякакви неща чрез Бога-сила, която протича през мен. Бог мисли, говори и действа чрез мен, аз съм чудесна и успешна актриса. Безпределното винаги е успешно, а аз съм едно с Него. Аз съм Божие чадо и каквото е истина за Него, е истина и за мен. Когато мисли за страхове и грижи нахлуят в ума ми, ги прогонвам чрез знанието, че Божията любов изпълва душата ми и Бог сега е с мен.

От този ден нататък кариерата на Биатрис процъфтя. Силата на Бога запленила въображението й. Тази сила я изпълвала с трепет и младата жена се вдъхновила от идеята да стане прекрасна актриса. Била преизпълнена с любов, която я подтикнала да се обедини с идеала си. Биатрис не се опитала да се вкопчи в този идеал – по-скоро идеалът я запленил; точно това е любовта. И страхът й изчезнал. Той бил погълнат, разтопен в любовта, тъй като там, където има любов, страхът не може да съществува.

Космическата сила на ума – Джоузеф Мърфи, josephmurphy.wwwhubs.com

Издателство: КИБEA, kibea.net