Страховете ти са плод на твоя ум. Започни оттам – изчисти го!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се страхувай, Откъси
снимка: pixabay.com

Страховете са окови, които сами си надяваме…

Смята се, че дзенбудизмът е измислен от монах на име Бодхидхарма. Tой предал ученията си на последовател на име Хуике. Веднъж Хуике споделил притесненията си с Бодхидхарма.

– В съзнанието ми винаги се въртят тревожни мисли. Моля те, помогни ми да се отърва от тях.

Бодхидхарма отвърнал:

– Ще успокоя тревогите ти. Но можеш ли първо да ми ги донесеш? ако ги подредиш пред мен и кажеш: „Tова са тревогите, които ме притесняват“, със сигурност ще успея да ги успокоя.

Когато чул тези думи, Хуике за пръв път осъзнал нещо. „Tревогите“ са продукт на съзнанието ви. Tе не съществуват в действителността. Притесненията му били невеществени и въпреки това той се вкопчвал в тях. Tогава разбрал колко е безполезно това. Няма нужда да се притеснявате за неща, които все още не са се случили. Мислете само за онова, което се случва в момента. Почти всички тревоги са невеществени. Те са творение на собствения ви ум.

Откъс от „Изкуството да живеем просто“ на Шунмьо Масуно,
kenkohji.jp

Издателство: Колибри, colibri.bg