Осъзнавай

Не подценявайте силата на утвържденията – с тях започва всичко!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Във всеки момент от времето човешкия мозък е способен да задържи само една мисъл, затова и същността на утвърждението се състои в изпъването на мозъка с мисли, подкрепящи вашата цел в даден момент. Утвържденията са може би най-лесният и прост метод, който познавам, за въздействие върху съзнателните мисли. Те

Цената на щастието е да бъдеш себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси, Препоръчано |
За да не обвиняваме никога обстоятелствата или хората около себе си за собствените си грешки, трябва винаги да се доверяваме на вътрешния си глас. Нищо не е абсолютно. Няма правила или закони, които винаги са валидни или са най-подходящи за всич­ки случаи. Гъвкавостта е много по-голяма добродетел и въпреки

Умението да се удивляваш е умението да живееш истински!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Ако имате усета да се дивите, чудото идва при вас. Удивлението е врата към небето. Забележим ли нещо хубаво, се прехласваме. Това се случва, защото спонтанно се създава хармония, това е върховен миг, който ни открива къде е вратата към небето. Да имаме вътрешен усет за всичко, което е духовно

Мозъкът ти не избира мислите ти. Ти го правиш!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Трябва да се научиш как да подбираш мислите си точно по начина, по който всеки ден избираш какво да облечеш. В съдбата ми има толкова много неща, които не мога да контролирам, но затова пък други попадат под моята власт… Мога да реша как да прекарвам времето си, с

Дийпак Чопра: Егото е лъжовната ни представа за нас самите

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси, Препоръчано |
Нуждата от одобрение и нуждата да контролираме нещата се основават на страха. Противоположното е Божията любов. Първият духовен закон на успеха е законът за чистата потенциалност (бел.ред. – от англ. potential – потенциал, скрита възможност). Опира се на факта, че в основното си състояние ние сме чисто съзнание. Чистото

Джон Кехоу: За да промените реалността, в която живеете, първо променете мислите си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Вашите най-дълбоки убеждения, страхове, надежди, грижи, възгледи, желания и всяка ваша мисъл оказват влияние на вас самите, на околните и на света около вас. Всичко по своята същност е енергия, и размишлявайки, вие оперирате с огромен обем от тази енергия в бърза, лека и подвижна форма – във формата

Всичко във Вселената вибрира със своя честота…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Хората, предметите и местата носят своя енергия. И тя може да бъде, както положителна, така и отрицателна. Затова внимавайте с какви хора общувате, с какви вещи се обграждате и какви места посещавате… Цялата вселена е в състояние на вибрация и всяко нещо произвежда своя честота, която е уникална… Годините,

Да живееш в мига

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Времето е парадокс, простиращ се между „минало“ и „бъдеще“, които не съществуват реално никъде, освен в умовете ни. Истински е само настоящият миг.             Възможно е да бъдем вечно щастливи, само ако живеем от миг за миг. – Маргарет Бонано – Изглеждаш замислен. Сега може би е моментът да