Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един. Не е важно да успееш във всичко, а да успееш в най-важното. Най-важното за теб, не за някой друг!  Ако се направиш на агне, вълкът ще те изяде. Не се подценявай. Не се опитваш да се „смаляваш“, защото искаш да