Аврелий Августин Блажени е един от първите християнски философи, който още преди две хиляди години е знаел, че хората сме несъвършени, но затова се нуждаем от любов – за да бъдем завършени. Сред най-известните му книги са: „За Божия град“, „Разговори със себе си“, „За природата на доброто. За