Вслушвай се в сигналите на живота. Така той ти показва вярната пътека към целта

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси |
Всяка трудност е начин да осмислим целите си и да проверим дали сме на прав път. Какво се случва, ако плувате срещу течението? Ако и това се окаже невъзможно, но вие непрекъснато полу­чавате нужния ви резултат, събаряйки по пътя си маса препятс­твия, най-вероятно това няма да свърши добре. Работата

Всичко, което ни се случва, е заради нашите мисли!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
За да ни се случи нещо, било то добро или лошо, първо се е появило в мислите ни… Вие сами формирате всички съ­бития от живота си. „Вие сами формирате всички събития от живота си“. Твърдението като че ли не е сложно, но на пръв поглед изг­лежда съмнително. Нима сами

За да постигнеш всичко, което искаш, не трябва да се вкопчваш в несъвършенствата по пътя, а да гледаш само напред

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси |
Можеш да имаш всичко, което поискаш. Стига да продължиш напред, въпреки трудностите. Какво да сторим, когато не всичко е точно така, както ни се иска? Ние, разбира се, желаем нещата да се наред. Работа, дом, семейство, деца, образование, отдих – с това живеят пове­чето хора. Но за съжаление, далеч