Всичко, от което имаме нужда, е любов

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Всичко, от което имаме нужда, е любов. Но получим ли дори едно зрънце от нея, трябва да я отгледаме в сърцето си, и да я раздадем на другите. Защото любовта е като светлината, тя е необходима на абсолютно всички. Основните причини за всяка вражда са завистта и алчността. Сблъсъкът

В живота си ще намерим само това, което сме посадили в него

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Никой не може да избяга от резултатите от своите действия. Човек получава само това, което заслужава. Лошите ни постъпки ни обричат на страдание, добрите ни носят щастие. Кармата е закон за причинно-следствената връзка. Законът е следният: всяко действие поражда някакъв конкретен резултат. От семката на ябълката ще порасне ябълково

Коренът на всяко страдание е в ума! Победете ума и ще се освободите от страданието!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Всичко се заражда в ума – и красотата, и щастието, но и страданието. Успеем ли да подчиним ума си, ще успеем да победим и всичко, което не ни дава покой и ни дърпа назад… Според Ведите всички видове страдания се фиксират в ума. За да се освободи умът от