За да промените живота си, първо трябва да промените себе си! Как? Тони Робинс е тук, за да ви каже… 1. Любов и топлина. Последователното изразяване на любов може да разтопи почти всяка отрицателна емоция, с която се сблъска. Ако някой ви е ядосан, лесно можете да съхраните топлото си отношение към него, като възприемете подходящо фундаментално