Айн Ранд е един от най-популярните писатели и един от най-влиятелните мислители на съвременния свят. В романът си „Атлас изправи рамене“ тя поставя основите на своята философия, носеща името обективизъм. В основата й стои рационалният личен интерес на човека, решителността и силата да се бориш за това, към което се стремиш,