За изборите, които ежедневно правим. И които правят нас… „На разклон на пътя има знак. В едната посока сочи към „Победа“. В другата сочи към „Удовлетворение“. Трябва да изберем своя път. Накъде да поемем? Ако изберем Победата, целта е да сме първи! Ще изпитаме тръпката на състезанието, докато тичаме