Бертолт Брехт е немски поет и драматург, чиито възгледи и идеи за изкуството все още се изучават като еталон в университети по целия свят. Освен със своите теории, той остава във времето с богатото си творчество, малка част от което ще ви представим в една селекция от негови цитати…