Ние сме тези, които доброволно избираме ролята на жертва

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Да избереш ролята на жертва значи да избереш миналото пред бъдещето, гнева пред прошката, омразата пред любовта. Да избереш ролята на жертва значи да се откажеш от силата си да променяш живота си. Да избереш ролята на жертва значи да саботираш себе си. Вие и само вие решавате дали

Не се оставяйте да ви манипулират. Вземете живота в ръцете си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се страхувай, Откъси |
Никога не разчитайте изцяло на друг човек, освен на себе си, когато става въпрос за собствения ви живот. Жертва сте винаги, когато се окаже, че не контроли­рате живота си. Kлючовата дума тук е контрол. Ако вие не дърпате конците, значи някой или нещо ви манипулира. Манипулацията може да има

Д-р Уейн Дайър: Вие създавате страховете си и вие можете да ги преодолеете

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се страхувай, Откъси |
Ако искате гаранция, че всичко ще бъде добре, пре­ди да предприемете някакъв риск, никога няма да пом­ръднете от мястото си… Страхът е нещо вътрешно и се крепи на една спретната конструкция от мисли, които вие хитро из­ползвате, за да избегнете необходимостта да се изпра­вите очи в очи с ужаса,