Ваклуш Толев, наричан още Учителят на Мъдростта Ваклуш, е един от най-изтъкнатите философи на нова България. Негово е сп. „Нур“, както и трудовете „История и теория на религиите“ в три тома,  “Духовните дарове на България” в два тома, “Седемте лъча на еволюцията”, “Беззаветен Завет“ и др. Този голям ум ни напусна