„Вината в нашите звезди“ е книга за любовта, която е по-силна от смъртта. За болката, която, когато е споделена, може да бъде пренебрегната. Книга за силата, която е необходима, за да приемеш, че животът невинаги е справедлив, но за сметка на това винаги е болезнено красив, когато го погледнеш