„Как да бъдем едно цяло и да продължим да сме две отделни същности? Как да бъдем двама души и да продължим да сме едно цяло? Такъв е основният въпрос не само за двойката, но и за психологическия живот на индивида… От самото ни раждане нашата идентичност е резултат от