Вие сте авторът на историята на живота си!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Бъдещето ви не е написано нито от миналото, нито от някой друг. Вие държите химикала, затова направете историята на живота си страхотна! ВАШИЯТ СЦЕНАРИЙ Напишете историята на живота си, сякаш пишете текст за пиеса или роман. Изберете повтарящите се теми, препятствия, триумфи и радости, през които да премине главният

Да останете себе си в свят, който постоянно се опитва да ви промени е най-доброто постижение!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Приемете всичко в себе си – абсолютно всичко! Бъдете себе си в началото и в края – без извинения и съжаления! ЛЮБОВ КЪМ СОБСТВЕНАТА ЛИЧНОСТ 1.Какво ви прави толкова недостойни за любов? Кои са недостатъците, характеристиките, прегрешенията и несъвършенствата, които използвате като извинение да не обичате себе си? Направете

Вашите убеждения проправят пътят към успеха!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Ако не промените своите убеждения, животът ви ще остане такъв завинаги. Това добри новини ли са? Този свят е пълен с чудеса. Те проблясват мълчаливо до всеки сън за болка и страдание, за грях и вина. Te са алтернатива на съня, изборът да бъдеш сънуващият, вместо да отричаш това,