Щастието никога не е в края на пътуването. То се състои в малките неща по пътя на живота! ПЪРВИ ЗАКОН Забелязвай красивото Най-големите съкровища на емоциите са заложени в дребните и наглед незначими неща. Да забелязваме красивото означава  да направим спектакъл за очите си от дребните неща. Да разговаряме с