Всичко, което те дразни, те учи на търпение… Всичко, което си отива от теб, те учи как да стоиш на собствените си два крака и да се справяш сам… Всичко, на което се гневиш, те учи на прошка и разбиране… Всичко, което има власт върху теб, те учи как да