Богата душа и остър ум, тънък хумор и тъжна усмивка, огромна смелост и ексцентричен талант, новатор и класик – това е в малк част от всичко, което може да се каже за ирландският писател Джеймс Джойс. Затова ще оствим неговите думи да говорят вместо нас… Затвори очите си и