Още през 18 век Джейн Остин се е осмелила да каже какво мисли за живота, любовта, брака, за обществото, за дома. Най-интересните мисли на една невероятна личност… За любовта: Има толкова видове любов, колкото и мигове във времето. Никой мъж не се обижда от възхищението на друг по своята любима;