Животът е уникална комбинация между „искам…“ и „как да…“. Ние трябва да обърнем еднакво внимание и на двете неща. Преди казвах: „Надявам се нещата да се променят.“ После научих, че единственият начин да се променят нещата за мен, е когато аз се променя. Не това, което ни се случва,