Ако спрем да приемаме лично всяка ситуация от ежедневието, ще се освободим от негативното и ще отворим място за щастието в живота си! Когато нещата се объркат, Вселената не заговорничи против вас. Компютрите, колите и домашните уреди остаряват или се повреждат. Природата не винаги ви сътрудничи в изпълнението на