Истините на Джордж Бърнард Шоу за хората и живота. За своето положение хората винаги винят обстоятелствата. Онези, които успяват в живота, които вървят напред и нагоре, търсят желаните от тях обстоятелства, а когато не могат да ги намерят, ги създават. Да изучиш законите на живота значи да изпиташ поредица