Да си приятел означава да си зависимо (не)зависим

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Приятелството е свобода. Свободата да бъдеш привързан към друго човешко същество, с което сте толкова различни, и същевременно – така еднакви. Учим се да бъдем свободни и отговорни в любовта , а не да обичаме от чувство на вина Най-стабилни са границите, изградени с любов. Онзи, който винаги е

Ако простиш, ще се освободиш…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Прощавай |
Когато простим, се освобождаваме от болезнената връзка с този, който ни е причинил страдание. Освобождаваме себе си. Освобождаваме и него. За да продължим напред. Прощаваме на този, който е нарушил границите ни. Нищо не очертава така ясно границите, както прошката. Да простим на някого, означава да го освободим от

Границите, които си поставяме, ни помагат да разберем кои сме

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Границите, които сами си поставяме, ни определят какви хора сме и какво искаме от живота.  В материалния свят границите се забелязват лесно. Огради, стени, забранителни знаци, заграждения и ровове с крокодили в тях, ливади като на картинка и жив плет – всички те очертават реалната ни собственост. Колкото и