Викторианският език на цветята е бил използван, за да се предават послания чрез подареното цвете: жълт нарцис – ново начало и надежда, индийски лотос – душевна чистота, червена роза – любов, вероника – вярност и всеотдайност, мъх – майчина обич… Именно майчината обич е на фокус в този роман на