Едно прекрасно стихотворение, вдъхновено от трогателната приказка за малката кибритопродавачка… Едно прекрасно стихотворение, вдъхновено от самия живот… За да бъдем по-добри днес. Поне на Коледа… Коледа На улицата мъничко дете Пред лъскава витрина беше спряло. Залепило в стъклото мокрото носле – Разглеждаше далечно, тъжно, закопняло. Обуто беше в скъсан