Основните точки на себепознанието

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Осъзнавай |
Най-трудното е да осъзнаем, че всичко е в наши ръце. Останалото е въпрос на постоянство и оптимизъм. Откъс от книгата Емоционална интелигентност на Даниъл Голман. Науката за самия мен Основни компоненти: • Самоосъзнатост: способност да наблюдаваш себе си и да разпознаваш чувствата си, да изградиш речник, с който да

Даниел Голман за емоционалната интелигентност

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Осъзнавай |
Едно от изкуствата, които можем да овладеем е това на успешното общуване и разпознаване на чувствата. Запознаваме се с петте основни области на емоционална интелигентност, чрез откъс от книгата Емоционална интелигентност на Даниъл Голман. 1. Познаване на собствените ни емоции. Самоосъзнатостта, пълноценното възприемане на чувството, докато то все още

Двата различни вида интелигентност – рационална и емоционална

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Осъзнавай |
Да открием хармонията между главата и сърцето и да започнем да използваме емоциите си интелигентно. Разумът всъщност не може да съществува без помощта на емоциите. Светът понякога ни засипва с непоносим водопад от случаи, в които трябва да избираме (Как да инвестирам спестяванията си? За кого да се оженя?),