Епикур е един от най-великите мислители на древността, оставил за поколенията мъдрост, неподвластна на времето. Ето малка извадка от неговата книга, посветена на Щастието… Човек, вдъхващ страх, не може да бъде свобден от страха. Нищо не може да задоволи онзи, който не се задоволява с малко. Онзи, който най-малко